Úvodní stránka

Poznámky ke studijním oborům

Geoinfomatika

Plán celého areálu

Botanika

Morfologie rostlin Sbírkových skleníků - výukový materiál (prezentace)

Funkce informačního systému BotanGIS - výukový materiál (prezentace)

Projekt se zaměřuje na inovaci a zvýšení atraktivity studijních oborů botaniky a geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a na prohloubení mezioborové spolupráce. Cílem projektu je inovace studia botaniky vytvořením botanického geoinformačního systému BOTANGIS a inovace studia geoinformatiky praktickou přípravou a ověřením informačního systému. Výstupem projektu je botanický informační systém a studijní, výukové a metodické materiály pro oba studijní obory.

Tento web funguje v pilotní fázi plnění pasportními a popisnými daty rostlin. Omluvte možné nesrovnalosti. V případě nalezení chyby nás kontaktujte zde.